DIPIKIR-PIKIR kasihan betul yang namanya Pacasila itu ya. Hingga hari ini, sudah hampir tujuhpuluh lima tahun sejak dilahirkan, Pancasila itu masih terus